01

Chính sách môi trường

Công ty CP Lâm nghiệp 19 ý thức rằng khói, bụi không những tác động trực tiếp đến sức khỏe cán bộ và công nhân trực tiếp sản xuất mà còn đầu độc môi trường xung quanh và bầu khí quyển chung của chúng ta ảnh hưởng đến nhiều thế hệ tương lai nên Công ty chúng tôi luôn tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hoàn thiện các hệ thống hút bụi, hạn chế đến mức thấp nhất khói, bụi lan tỏa ra môi trường chung quanh.

Chúng tôi cũng lựa chọn các loại vật liệu keo ghép gỗ, sơn để hạn chế formaldehyde, kim loại nặng theo yêu cầu khách hàng.  Ngoài ra, các nhà máy của Công ty luôn được đảm bảo đáp ứng tất cả các chỉ tiêu về môi trường TCVN 5945-95.

Địa bàn sản xuất của doanh nghiệp đứng chân tại các khu công nhiệp của địa phương, chịu sự quản lý về bảo vệ môi trường Việt Nam. Hàng năm Doanh nghiệp còn thuê các tổ chức có chức năng chuyên môn đến để đánh giá tác động môi trường, qua các đánh giá đều đạt các tiêu chí bảo vệ môi trường của địa phương. Do đặc thù của sản phẩm ít có chất thải gây hại nhưng không vì thế mà Công ty thiếu đi sự quan tâm bảo vệ môi trường. Chúng tôi khẳng định rằng bảo vệ môi trường nơi sản xuất là bảo vệ chính mình.

Ngoài ra, tất cả các loại nguyên liệu gỗ đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát, từ rừng trồng và rừng được chứng nhận FSC, phù hợp với chính sách sử dụng gỗ theo Đạo Luật Lacey của Mỹ và Hiệp định FLEGT với Cộng đồng EU sắp tới.

Chúng tôi có đam mê về tích hợp quản lý môi trường và phát triển bền vững vào văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.