01

Lĩnh vực hoạt động

- Sản xuất, xuất nhập khẩu hàng lâm sản, nông sản; hàng lâm sản kết hợp với kim loại, vải và vật liệu khác.

- Khai thác vận chuyển và kinh doanh lâm sản, nông sản, vật tư phục vụ sản xuất lâm - nông nghiệp.

- Trồng rừng nguyên liệu.

- Công nghiệp khai khoáng.

- Xây dựng dân dụng, trang trí nội thất.

- Chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị lâm, nông nghiệp.