01

Các đơn vị thành viên

1. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN BÔNG HỒNG

Giám Đốc: Lê Nghĩa Chiến

Địa chỉ: Phường Ghềnh Ráng, TP Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tel: 84-56-3647996

Fax: 84-56-3646155

Email: 19bonghong@dng.vnn.vn

FSC™ Trademark license code- FSC –C017845

 

2. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN NHƠN

Giám đốc: Nguyễn Tổng

Địa chỉ: Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: 84-56-3838583

Fax: 84-56-3738559

Email: cblsan@vnn.vn

FSC™ Trademark license code- FSC –C022261

 

3. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN NỘI THẤT NHƠN HÒA

Giám đốc: Đặng Văn Thường

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tel/Fax: 84-56-3738578

Email: nhonhoafurniturefactory@gmail.com

FSC™ Trademark license code- FSC –C115017