01

Trụ sở chính

Địa chỉ: 71 đường Tây Sơn - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 84.056.3647505 - 3647498 - 3647319 - 3846371 - 3846522

Fax: 84.56.3847929 - 3846024

Email: forest19@dng.vnn.vn

Website : www.forestry19.vn