01

Nhà máy Chế biến lâm sản Nhơn Hòa

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel/Fax: 84-56-3738578

Email: nhonhoafurniturefactory@gmail.com