01

Định hướng phát triển

Nhằm giữ vững những thành quả đã đạt được trong những năm qua, Công ty CP Lâm nghiệp 19 của chúng tôi đã đề ra mục tiêu chung là tập trung ổn định và phát triển nghành chế biến lâm sản xuất khẩu, không ngừng nâng cao sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu, chuyển dịch dần cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản lượng và giá trị sản phẩm t... chi tiết

Chính sách môi trường

Công ty CP Lâm nghiệp 19 ý thức rằng khói, bụi không những tác động trực tiếp đến sức khỏe cán bộ và công nhân trực tiếp sản xuất mà còn đầu độc môi trường xung quanh và bầu khí quyển chung của chúng ta ảnh hưởng đến nhiều thế hệ tương lai nên Công ty chúng tôi luôn tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hoàn thiện ... chi tiết

Quy trình quản lý chất lượng

Công ty CP Lâm nghiệp 19 của chúng tôi luôn xác định rằng “Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững” thì sản phẩm phải đạt được ba tiêu chí chính “Hợp thị hiếu - Tiện ích, an toàn trong sử dụng - Thân thiện môi trường”. Do đó, công ty đã xây dựng một quy trình quản lý chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh từ quá trình cập nhật thông ti... chi tiết

Cấu Hình Chung

Công ty lâm nghiệp 19 thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1990. Ngày 19/10/2004 Công ty lâm nghiệp 19 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo quyết định số 3595/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chính thức hoạt động theo luật doanh nghiệp ngày 01 tháng 01 năm 2005.

chi tiết