SỐ 05, HOÀNG VĂN THỤ, P. QUANG TRUNG
TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
02563846024
congty.ln19@gmail.com
THỜI GIAN LÀM VIỆC
07:00 - 17:00
 • Lĩnh vực hoạt động:

  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN.
  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN KẾT HỢP VỚI KIM LOẠI.
  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN KẾT HỢP VẢI VÀ VẬT LIỆU KHÁC.
 • Lĩnh vực hoạt động:

  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN.
  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN KẾT HỢP VỚI KIM LOẠI.
  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN KẾT HỢP VẢI VÀ VẬT LIỆU KHÁC.
 • Lĩnh vực hoạt động:

  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN.
  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN KẾT HỢP VỚI KIM LOẠI.
  • SẢN XUÁT HÀNG LÂM SẢN KẾT HỢP VẢI VÀ VẬT LIỆU KHÁC.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Giới thiệu


Công ty lâm nghiệp 19 thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1990. Ngày 19/10/2004 Công ty lâm nghiệp 19 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo quyết định số 3595/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chính thức hoạt động theo luật doanh nghiệp ngày 01 tháng 01 năm 2005.

hotline
02563846024

image

THÔNG TIN CHUNG

Số lượng nhà máy

Công ty đầu tư xây dựng một nhà máy Chế biến lâm sản nội thất tại khu công nghiệp Nhơn Hòa - Thị Xã An Nhơn - Diện tích 29.117m2. Tổng vốn đầu tư hơn 31 tỷ đồng.

DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG

Cơ sở vật chất ngày càng đầu tư và phát triển với diện tích nhà xưởng trên 100.000 m2, máy móc thay thiết bị đồng bộ, hiện đại.

CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG

Năng lực sản xuất 80 container/tháng. Kim nghạch xuất khẩu đạt 10 triệu USD/năm, lợi nhuận tăng trưởng hàng năm

HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, CHỨNG CHỈ

HỘi ĐỒng QUẢn TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Liên hệ

Trụ sở chính
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN NỘI THẤT NHƠN HÒA
 • Khu công nghiệp Nhơn Hòa
  thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định

 • 02563.738.577
  nhonhoa.ln19@gmail.com

 • Thời gian làm việc
  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN NHƠN
 • QL 19, Khu vực Tân Hòa, Phường Nhơn Hòa
  Thị Xã An Nhơn - tỉnh Bình Định

 • 02563.838.583 & 02563.838.955
  annhon.ln19@gmail.com

 • Thời gian làm việc
  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN BÔNG HỒNG
 • Số 01 La Văn Tiến, Phường Ghềnh Ráng
  Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

 • 02563.847.008 & 02563.647.996
  bonghong.ln19@gmail.com

 • Thời gian làm việc
  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ