SỐ 05, HOÀNG VĂN THỤ, P. QUANG TRUNG
TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
02563846024
congty.ln19@gmail.com
THỜI GIAN LÀM VIỆC
07:00 - 17:00

BAN LÃNH ĐẠO

                 

         ÔNG: VĂN CÔNG HÒA

             -  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                    -  KIÊM GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN BÔNG HỒNG

                                                                                                                                                                                                                                               

          ÔNG: BÙI VĂN KHOẢNH

             - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                - KIÊM GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN NỘI THẤT NHƠN HÒA

 

          ÔNG: LÊ XUÂN VIỆT

             -  GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN NHƠN