71 TÂY SƠN, P.GHỀNH RÁNG
TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
02563846024
forest19@dng.vnn.vn
THỜI GIAN LÀM VIỆC
07:00 - 17:00

Liên hệ

Trụ sở chính
Nhà máy Chế biến lâm sản Nhơn Hòa
 • Khu Công nghiệp Nhơn Hòa
  thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 84-56-3738578
  nhonhoafurniturefactory@gmail.com

 • Thời gian làm việc
  Thứ 2 - Thứ 6: 07.00am to 16.00pm

Xí nghiệp Chế biến lâm sản An Nhơn
 • Phường Nhơn Hòa
  thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 84-56-3838583
  cblsan@vnn.vn

 • Thời gian làm việc
  Thứ 2 - Thứ 6: 07.00am to 16.00pm

Xí nghiệp Chế biến lâm sản Bông Hồng
 • Phường Ghềnh Ráng
  TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 84-56-3647996
  19bonghong@dng.vnn.vn

 • Thời gian làm việc
  Thứ 2 - Thứ 6: 07.00am to 16.00pm

YÊU CẦU GỬi BÁo GIÁ